ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! 基督復活了!Christ is risen!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Χριστός ἀνέστη! 基督復活了!Christ is risen!