Metropolitan Sotirios of Toronto on the Dormition of the Theotokos

Metropolitan Sotirios of Toronto on the Dormition of the Theotokos.