7 Νέες Βαπτίσεις στο Μεντάν

Στις 5 Ιανουαρίου ο π.Χρυσόστομος εβάπτισε επτά Κατηχουμένους στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Μεντάν.