7 Νέες Βαπτίσεις στο Μεντάν

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Στις 5 Ιανουαρίου ο π.Χρυσόστομος εβάπτισε επτά Κατηχουμένους στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Μεντάν.